Információk a kávéfőzőink vásárlóinak

Probléma, panasz esetén nyugodtan keressen meg, a garanciális ügyintézéshez a vásárlást igazoló számla megléte szükséges, vagy a jótállási jegy. A termékekre egy év a jótállási idő.

Kávéfőzés során a kávéfőzéshez használt víz keménysége miatt a készülékekben vízkő jelentkezhet. Ezért ajánlatos a garancia megőrzése és a készülék megfelelő működése miatt 2 hetente, havonta a készülékből a vízkövet eltávolítani!

Az Általános Szerződési Feltételeket ide kattintva találja. Tájékoztatom arról is, hogy  14 munkanapon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől. Ezt a jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette. 

Ha Ön elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, vagy elektronikus úton küldött levél útján) a fent megadott elérhetőségeink valamelyikére. Írásban történő elállás esetében elfogadottnak kell azt is tekinteni, ha a fogyasztó a határidő utolsó napján jelzi elállási szándékát. 

Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a fogyasztó

  • elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a vállalkozásnak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a fogyasztónak okozott érdeksérelmet.
  • ha a vállalkozás a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a fogyasztónak a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, a fogyasztó – választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a vállalkozás költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A fogyasztó lakóhelye, vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületekhez fordulhat, ha a panaszkezeléssel nem ért egyet. A békéltető testületek listája elérhető a Békéltető Testületek honlapján (vagy a weboldal ÁSZF oldalán).